Berichten Archief

11-7-2018:

Aerofit en LJ Sport verlengen hun sponsorcontract.

Wassenaar heeft één toonaangevende sportclub en één toonaangevende sportspeciaalzaak. En laten die twee bedrijven nou al jarenlang trouwe sub-sponsors van De Duinrell 15 van Wassenaar zijn! Aerofit Healtclub organiseert na de zomer looptrainingen voor alle deelnemers die naar 15 kilometer willen toewerken of hun tijd willen verbeteren. Bij LJ Sport in de Langstraat kun je enkele dagen voor 14 oktober jouw startnummer ophalen. Hiernaast komen er speciale aanbiedingen voor De 15 lopers die wij ook op Facebook zullen aankondigen.

15-5-2018

De inschrijving is geopend!

Daarmee is het startschot voor de zesde editie van De 15 van Wassenaar gelost.

ouder nieuws van 2017 en eerder:

Op 3 april is de inschrijving geopend!

Daarmee is het startschot voor de vijfde editie van De 15 van Wassenaar gelost en gaan we werken aan een prachtige lustrum editie op zondag 8 oktober.

Laatste mailing is verzonden

Aanstaande zondag gaan we los!
For English scroll down.

Aan de vooravond van de vierde editie van De 15 van Wassenaar sturen we je een complete update met alle informatie over aanstaande zondag. Estafette lopers krijgen nog een extra mail.

Startnummers, loopshirts & registratie
Alle startnummers staan vermeld op de website. http://www.de15vanwassenaar.nl/jouw-uitdaging/geregistreerde-lopers/

Startnummers kunnen Zaterdag en zondag worden opgehaald op Blauw-Zwart:
Zaterdag tussen 16.00 en 18.00, tijdens de pre-party.
Zondag tussen 12.00 en 14.00, voor de start.

Faciliteiten op Blauw-Zwart
Op Blauw-Zwart vind je de volgende gratis faciliteiten:

  • Garderobe, bewaakt tijdens loop.
  • Volop douchegelegenheid
  • Ruime kleedkamers

Dus neem een fris setje (witte dans-) kleren mee!

De start en de race:

Op Blauw-Zwart is op het trainingsveld voldoende ruimte om je warming up te doen.
Onze sportpartner en subsponsor Aerofit verzorgt de warming up. Niemand minder dan de winnares van de eerste editie bestijgt het podium om de spieren los te maken. En Eva Moerman loopt zelf weer mee!
Rond 14.15 vullen de startvakken zich met lopers. Iedereen die denkt binnen de 70 minuten te lopen (ca 30 man) wordt verzocht in het eerste vak te gaan staan.
De 1.10 – 1.20 lopers graag in het 2de vak en de rest in vak 3.
Je tijd gaat pas lopen als je over de lijn heen loopt, dus maak je geen zorgen over het startschot.De route is bewijzerd met borden aan lantarenpalen en krijtpijlen op het wegdek. Bekijk de route vooraf, dan heb je vast een idee. Op alle belangrijke punten staan verkeersbegeleiders die aan jouw veilige doorgang werken.Belangrijke dingetjes over de route: DOWNLOAD HIER
Bij de start ligt het wegdek deels open. Ook bij de finish loop je hier over rijplaten. LET HIER OP.
In principe loop je de hele route links op de weg, tenzij anders aangegeven.
Er zit een stuk in waar je elkaar tegemoet loopt: Bij KM7 loop je op de Kerkebos- en Teylingerhorstlaan AAN DE LINKERZIJDE. Na het halfwaypunt met fruit loop je weer AAN DE LINKERZIJDE, waarbij je dus langzamere lopers tegemoet loopt. HOUDT HIER DUS TELKENS DE LINKER WEGHELFT.

Na de finish & Afterparty: 

Nadat je gefinished bent krijg je jouw medaille, een sportdrank en fruit.
Iets verderop krijg je een baksteen en een bloem, waarmee je naar het fotomoment loopt.
Na de foto leg je jouw baksteen bij jouw goede doel. Maak je keuze uit:
Lokaal: St. Voedselbank Wassenaar, Nationaal: St. Ambulance Wens of Internationaal: Friendship Foundation Bangladesh.
Daarna krijg je 4 consumptie munten (=2 biertjes) en kan je je mengen in het publiek.
Bovenstaande routing wordt met dranghekken begeleid. Klim hier dus niet overheen, want dan mis je de steen, de foto of de drank-munten!De afterparty is semi-besloten, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. Jouw supporters, familieleden en vrienden zijn net als alle vrijwilligers en betrokkenen van harte welkom op Blauw-Zwart. Nodig ze uit om jouw prestatie met je te vieren.Dit jaar weer een band op de afterparty. Na de prijsuitreiking start de ’70 band GoldDigger Dance. Maar er is ook een foodcourt met snackcar, hamburger stand, smoothies, IJs van Mathijs, etc. Rond 16.45 begint de prijsuitreiking met een goedgevulde prijzenkast. Muzikaal wordt alles ingevuld door DJ Robbin.

Voor drankjes werkt de barploeg van Blauw-Zwart met muntjes van 1 euro. Je krijgt er 4 na het fotomoment, estafette lopers krijgen er 2. Binnen zijn er meer te koop, je kunt pinnen. De foodpartners accepteren ook dezelfde munten.

Sponsoren, essentieel voor De 15 & foto en videopartners

We zijn erg blij met de bedrijven die De 15 van Wassenaar een warm hart toedragen. Familierestaurant De Schulpwei is reeds vanaf de eerste editie de hoofdsponsor van De 15. Met sub-sponsoren Aerofit en LJ Sport hebben we prachtige partners op het sportieve vlak. Daarnaast vragen we graag jullie aandacht en warme symphatie voor de verschillende kilometer sponsors. Alle supportende bedrijven vind je op de website.

Rijam Videoproducties zal ook dit jaar weer een impressie van De 15 maken. Jacq Bus fotografeert langs de route. De podiumfoto’s worden gemaakt door Stephanie Dullaert en Ilse van Reep: twee fantastische portretfotografen die ook heel goed profielfoto’s of reportages met je gezin kunnen schieten. Spreek ze aan!

Coming Sunday at 14.30 the party starts!

On the eve of the fourth edition of the 15 Wassenaar we send you a complete update of all information about coming Sunday.

Start numbers, running shirts & registration
All start numbers are listed on the website.

Start numbers can be picked up Blauw-Zwart:
Saturday between 16.00 and 18.00 during the pre-party.
Sunday between 12.00 and 14.00, before the start.

Facilities at Blue-Black / Blauw-Zwart
On Blauw-Zwart we offer you the following free services:

  • Wardrobe guarded during the race.
  • Sufficient  shower facilities
  • Spacious dressing rooms

So take a fresh set of (white) clothes with you!

The start and the race:

On the training field of Blauw-Zwart there is sufficient space to do your warming up. Our sportparner Aerofit gives a professional warming up. The one and only winner of the 2013 female race Eva Moerman will run herself as well.
Around 14:15 the start boxes are filling up with runners. Anyone who thinks he’ll run within 70 minutes (about 30 people) is invited to stand in the first box, next to the startline.
The 1:10 to 1:20 runners line up in the 2nd section and the remaining runners in box three.
Your time will only start when you walk across the line, so do not worry about the launch.

The route is guided with signs on lampposts and chalk arrows on the pavement. Check the route in advance, so you’ll have a clue. On all major junctions traffic supervisors are working on your safe passage.

Important things about the trail: DOWNLOAD THE MAP
At the start and finish the parking is under construction. Mind your step, especially at the finish.
Unless indicated different, you run on the left hand side on the road itself, not the sidewalk.
From KM7 to KM8 you trespass other runners. Run AT THE LEFT. After the halfway point with fruit again stay on the LEFT, for 300 meters you’ll see slower runners on your right hand side. SO KEEP THE LEFT side of the lane.

After the finish & Afterparty:

After you finished get your medal, a sports drink and fruit.
A little further you’ll get a brick and a flower, which allows you to go to the photo moment.
After the photo you put your brick to your charity. Choose from:
Local: St. Voedselbank Wassenaar, National: St. Ambulance Wens or International: Friendship Foundation Bangladesh.
After that you get four  tokens (=two beers) and you can mingle in the crowd.
The above routing is guided by fences. Don’t climb over, because you miss the stone, picture or beverage tokens!

The afterparty is semi-private, so the more the merrier. Your supporters, relatives and friends are welcome, just like all the volunteers and participants. Invite them to celebrate your achievement with you.

This year we have a band at the afterparty ’70s Band GoldDigger Dance performs after the prizegiving ceremony. But there is also a food court with Snackcar, hamburger stand, smoothies, ice cream booth, etc. Around 16:45 the prizegiving ceremony starts with a well-stocked trophy cabinet. Musically everything is completed by DJ Robbin.

For drinks and food we work with one euro tokens. You get 4 of them after the photo opportunity. Inside the club there is a token cashier. Pin possible.

Sponsors are essential for the 15 – Photo & video partners

We are very pleased with the companies that support Wassenaars 15. Family Restaurant De Schulpwei is the main sponsor of The 15 already from the first edition, With the sub-sponsoring by Aerofit and LJ Sport we have wonderful partners in the sporting arena. In addition, we would like to ask your attention and warm sympathy for the various kilometer sponsors. All info about the supporting companies is available on the website.

Rijam Video Productions will once again make an impression on the 15. Jacq Bus takes pictures on the route. The stage pictures will be made by Stephanie Dullaert and Ilse van Reep, two great portrait photographers who can also shoot great FB profile pictures or a photoshoot with your family. Speak to them!

Loopclubs bemannen de waterposten bij km 5 en km 11.
Je wordt tijdens De 15 goed verzorgd! Iets voorbij het 5 kilometer punt tref je de eerste waterpost aan.
Hier delen leden van de Wassenaarse loopclub Tri-Team water en energy drink uit. Op het halfwaypoint kan je een banaatje of een sinasappel partje aanpakken. Op de 11 kilometer staat de 2de waterpost. Deze wordt bemand door Loopgroep De Wassenaarse Slag.
De route van De 15 is bekend. We lopen de duurste laan van Nederland helemaal af.
Over zo’n 1600 meter loop je langs ruim 100 miljoen vrije verkoopwaarde an vrijstaande villa’s.
Al ruim 300 deelnemers ingeschreven op 23 augustus 2016.
De voorinschrijving opende in mei, en afgelopen maanden hebben al ruim 300 lopers zich ingeschreven voor de 15 of de 2 * 7,5 van Wassenaar. Met behoud van het informele en kleinschalige karakter van De 15 verwachten we dit jaar ruim 500 lopers aan de start. .
De vierde editie van De 15 van Wassenaar is op 2 oktober 2016.
Zodra de inschrijving opent krijgen alle eerdere deelnemers uiteraard als eerste bericht.
Nieuw voor 2016 wordt de 2 * 7,5 km estafette loop.
De derde editie van De 15 van Wassenaar is uitstekend verlopen!
Wat was het een feest. Op de site verschijnen heel veel foto’s. En als er meer dan 100 mensen gereageerd hebben op de survey gaat de video online!.
Aanstaande zondag gaan we los! For English scroll down.
Aan de vooravond van de derde editie van De 15 van Wassenaar sturen we je een complete update met alle informatie over aanstaande zondag.
 
Startnummers, loopshirts & registratie
Alle startnummers staan vermeld op de website. http://www.de15vanwassenaar.nl/jouw-uitdaging/geregistreerde-lopers/ Staat er “nnb” achter je naam? Dan is jouw betaling nog niet binnengekomen.
Startnummers kunnen DONDERDAG EN VRIJDAG worden opgehaald bij LJ Sport op de Langstraat.
Zaterdag en zondag kan dit op Blauw-Zwart:
Zaterdag tussen 16.00 en 18.00, tijdens de pre-party.
Zondag tussen 12.00 en 14.00, voor de start.
Faciliteiten op Blauw-Zwart
Op Blauw-Zwart vind je de volgende gratis faciliteiten:
• Garderobe, bewaakt tijdens loop.
• Volop douchegelegenheid
• Ruime kleedkamers
Dus neem een fris setje (witte dans-) kleren mee!
De start en de race:
Op Blauw-Zwart is op het trainingsveld voldoende ruimte om je warming up te doen.
Rond 14.15 vullen de startvakken zich met lopers. Iedereen die denkt binnen de 70 minuten te lopen (ca 30 man) wordt verzocht in het eerste vak te gaan staan.
De 1.10 – 1.20 lopers graag in het 2de vak en de rest in vak 3.
Je tijd gaat pas lopen als je over de lijn heen loopt, dus maak je geen zorgen over het startschot.
De route is bewijzerd met borden aan lantarenpalen en krijtpijlen op het wegdek. Bekijk de route vooraf, dan heb je vast een idee. Op alle belangrijke punten staan verkeersbegeleiders die aan jouw veilige doorgang werken.
Belangrijk dingetje over de route: Bij KM7 loop je op de Bloemcamplaan AAN DE LINKERZIJDE. Na het halfwaypunt met fruit loop je weer AAN DE LINKERZIJDE, waarbij je dus langzamere lopers tegemoet loopt. HOUDT HIER DUS TELKENS DE LINKER WEGHELFT.
Na de finish & Afterparty: 
Nadat je gefinished bent krijg je jouw medaille, een sportdrank en fruit.
Iets verderop krijg je een baksteen, waarmee je naar het fotomoment loopt.
Na de foto leg je jouw baksteen bij jouw goede doel. Maak je keuze uit:
Lokaal: St. Leergeld, Nationaal: Make a Wish of Internationaal: Dutch Dental Care Kenia
Daarna krijg je 2 consumptie munten en kan je je mengen in het publiek.
Bovenstaande routing wordt met dranghekken begeleid. Klim hier dus niet overheen, want dan mis je de steen, de foto of de drank-munten!
De afterparty is semi-besloten, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. Jouw supporters, familieleden en vrienden zijn net als alle vrijwilligers en betrokkenen van harte welkom op Blauw-Zwart. Nodig ze uit om jouw prestatie met je te vieren.
Dit jaar geen band op de afterparty maar meer een lounge-sfeer waar je lekker kunt nagenieten met andere lopers en betrokkenen. Maar er is ook een foodcourt met snackcar, hamburger stand, smoothies, IJs van Mathijs, etc. Rond 16.45 begint de prijsuitreiking met een goedgevulde prijzenkast. Muzikaal wordt alles ingevuld door DJ DJazzy D met saxofoniste Susanne Alt.
Voor drankjes werkt de barploeg van Blauw-Zwart met muntjes. Je krijgt er 2 na het fotomoment. Binnen zijn er meer te koop, je kunt pinnen. De foodpartners accepteren de munten NIET. Neem voor eten dus wat cash mee.
Sponsoren, essentieel voor De 15 & foto en videopartners
We zijn erg blij met de bedrijven die De 15 van Wassenaar een warm hart toedragen. Familierestaurant De Schulpwei is reeds vanaf de eerste editie de hoofdsponsor van De 15. Met sub-sponsoren Aerofit en LJ Sport hebben we prachtige partners op het sportieve vlak. Daarnaast vragen we graag jullie aandacht en warme symphatie voor de verschillende kilometer sponsors. Alle supportende bedrijven vind je op de website.
Rijam Videoproducties zal ook dit jaar weer een impressie van De 15 maken. De podiumfoto’s worden gemaakt door Stephanie Dullaert en Monique van Oossanen, twee fantastische portretfotografen die ook heel goed profielfoto’s of reportages met je gezin kunnen schieten. Spreek ze aan!
Coming Sunday at 14.30 the party starts!
On the eve of the third edition of the 15 Wassenaar we send you a complete update of all information about coming Sunday.
Start numbers, running shirts & registration
All start numbers are listed on the website. Is there “nnb” behind your name? Then your payment has not been received.
Start numbers can be picked up at LJ Sport THURSDAY AND FRIDAY in the Langstraat.
Saturday and Sunday the numbers are distributed from Blauw-Zwart:
Saturday between 16.00 and 18.00 during the pre-party.
Sunday between 12.00 and 14.00, before the start.
Facilities at Blue-Black / Blauw-Zwart
On Blauw-Zwart we offer you the following free services:
• Wardrobe guarded during the race.
• Sufficient  shower facilities
• Spacious dressing rooms
So take a fresh set of (white) clothes with you!
The start and the race:
On the training field of Blauw-Zwart there is sufficient space to do your warming up.
Around 14:15 the start boxes are filling up with runners. Anyone who thinks he’ll run within 70 minutes (about 30 people) is invited to stand in the first box, next to the startline.
The 1:10 to 1:20 runners line up in the 2nd section and the remaining runners in box three.
Your time will only start when you walk across the line, so do not worry about the launch.
The route is guided with signs on lampposts and chalk arrows on the pavement. Check the route in advance, you have a clue. On all major junctions traffic supervisors are working on your safe passage.
Important thing about the trail: KM7 on the Bloemcamplaan you run AT THE LEFT. After the halfway point with fruit again stay on the LEFT, for 300 meters you’ll see slower runners on your right hand side. SO KEEP THE LEFT side of the lane.
After the finish & Afterparty:
After you finished get your medal, a sports drink and fruit.
A little further you’ll get a brick, which allows you to go tothe photo moment.
After the photo you put your brick to your charity. Choose from:
Local: St. Leergeld, National: Make a Wish or International: Dutch Dental Care Kenya
After that you get two beverage tokens and you can mingle in the crowd.
The above routing is guided by fences. Don’t climb over, because you miss the stone, picture or beverage tokens!
The afterparty is semi-private, so the more the merrier. Your supporters, relatives and friends are welcome, just like all the volunteers and participants. Invite them to celebrate your achievement with you.
This year, no band at the afterparty but more of a lounge atmosphere where you can sit and reminisce with other runners involved. But there is also a food court with Snackcar, hamburger stand, smoothies, ice cream booth, etc. Around 16:45 the prizegiving ceremony starts with a well-stocked trophy cabinet. Musically everything is completed by DJ D DJazzy with saxophone player Susanne Alt.
For drinks bars work with tokens. You get 2 of them after the photo opportunity. Inside the club there is a token cashier. The food partners DON’T accept the tokens. So bring some cash for the food.
Sponsors are essential for the 15 – Photo & video partners
We are very pleased with the companies that support Wassenaars 15. Family Restaurant De Schulpwei is the main sponsor of The 15 already from the first edition, With the sub-sponsoring by Aerofit and LJ Sport we have wonderful partners in the sporting arena. In addition, we would like to ask your attention and warm sympathy for the various kilometer sponsors. All info about the supporting companies is available on the website.
Rijam Video Productions will once again make an impression on the 15. The stage pictures will be made by Stephanie Dullaert and Monique van Oossanen, two great portrait photographers who can also shoot great FB profile pictures or a photoshoot with your family. Speak to them!
18-09-2015 – Vóór 20-9 inschrijven en we printen nog een startnummer met jouw voornaam.
Daarna zijn alleen nog blanco startnummers verkrijgbaar waar je je naam met stift op moet schrijven. Schrijf dus snel in op de “Schrijf je in”-pagina. 
10-09-2015 – Entertainment nagenoeg ingevuld & 15% korting bij L.J. Sport.
De aanpassing in de route van De Kieviet naar Nieuw Wassenaar is goed ontvangen. Diverse bewoners van de Bloemcamp-, Teylingerhorst- en Bremhorstlaan hebben aangegeven dat het de lopers muzikaal aan niets zal ontbreken. Kort na het halfwaypunt wordt er ter hoogte van de school fruit uitgedeeld. Ook op Blauw Zwart is de warming up en de (lange) cooling down met een top-DJ ingevuld. En hebben jullie al gelezen dat LJ Sport geregistreerde lopers 15% korting op schoenen geeft, inclusief een voet- & loopanalyse.
12-08-2015 – We zijn over de 200 inschrijvingen heen! 
Daarmee liggen we ruim 28% voor op de stand van verleden jaar. Tijdens de vakantie is een aanpassing van de route doorgevoerd en zijn er (eindelijk) héééle mooie medailles besteld. Komende week volgt een persbericht met de looptraining van Aerofit Healthclub. 
Heb je nog niet ingeschreven? Doe het snel want we gaan er hard aan trekken om de volle 500 lopers dit jaar te halen.
15-06-2015 – Ruim 150 inschrijvingen! 
Verleden maand is de inschrijving geopend en hebben de lopers van 2013 en 2014 een mailing gekregen. Inmiddels hebben ruim 150 lopers zich voor de derde editie van ‘De 15’ ingeschreven. Komende weken starten we de mediacampagne op en verwachten we dat de 500 beschikbare startnummers snel geclaimd worden. Schrijf je dus snel in!
13-05-2015 – Inschrijving geopend. 
Vanaf nu is de inschrijving geopend. De derde editie van ‘De 15’ kent een paar mooie wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Meer entertainment langs de route en de start en finish is verplaatst naar Blauw-Zwart. Schrijf snel in, want we verwachten dat de 500 beschikbare startnummers snel geclaimd worden. 

Meer nieuws

Menu